M5Portal.com
Användarnamn:
Lösenord:
Spara lösenord

Registrera

Glömt ditt lösenord?
Välj tema: 
Välj språk:

Hem  Portal  M5 Forum    | E28 M5  | E34 M5  | E39 M5  | E60 M5  | F10 M5 
Aktiva ämnen (5) | Omröstningar (0) | Medlemmar | Onlineanvändare
Senaste ämnen | Sök

 

International E34 M5 register
(language SWE-ENG-GER)

- M5 3,6 LHD (HD91)
- M5 3,6 RHD (HD92)
- M5 3,6 US/LHD (HD93)
- M5 3,6 (South Africa built/HD98)
- M5 3,8 LHD (HC91)
- M5 3,8 RHD (HC92)
- M5 touring LHD (HJ91)
- M5 Sondermodelle
- M5 E34 i Sverige


Specifications and statistics
(language SWE-ENG-GER)

- exterior colours 3,6 LHD (HD91)
- exterior colours 3,6 RHD (HD92)
- exterior colours 3,6 LHD/USA (HD93)
- exterior colours 3,8 LHD (HC91)
- exterior colours 3,8 RHD (HC92)
- exterior colours touring (HJ91)
- country- & export versions
- model years (årsmodeller)
- upholstery (klädsel)

Tekniska specifikationer
(language SWE)

- om bilarna (specifikationer/färg/klädsel)
- skillnad mellan M5 och vanlig 5-serie E34
- olika stötfångare på M5
- olika ytterspeglar på M5
- fälgar/hjul

Utrustning
(language SWE)

- specialversioner av M5 E34
- 1995 års uppgradering
- inredningsdetaljer
- ovanliga klädslar
- M5 Individual
- extrautrustningslista
- utrustningshalten i bilarna?
- vad är Nürburgringpaketet?

Service/teknisk handledning
(language SWE)

- serviceprogram
- hur fungerar serviceintervallen?
- hur ska servicehäftet fyllas i?
- varmkörningsrekommendationer
- vanliga fel och brister
- identifiera originalkomponenter
- placering av modellbeteckningar
- klimatanläggning

 

 

 

 

www.m5portal.com - International E34 M5 register

Landsutföranden / Country versions / Landausführungen

Beroende på slutdestinationen för en nysåld M5 så fanns bilarna i ett antal lands- och exportutföranden, där variationer av utrustningshalt, tekniska specifikationer och språkversion förekommer. De större exportmarknaderna hade ett eget landsutförande, exempelvis England/Irland, Frankrike och Italien. Mindre marknader med geografiska och språkliga likheter samlades under gemensamma utföranden, t.ex. Skandinavien och Latinamerika. Vilket landsutförande ett fordon har framgår av utrustningsdatan som följde varje bil. För de bilar som sålts på den inhemska marknaden i Tyskland finns ingen landskod angiven, detsamma gäller för den nordamerikanska modellen (modellkod HD93), där inget landsutförande innebär att bilen tillverkats i utförande för U.S.A. För de minsta marknaderna, där M5-modellen saknade eget landsutförande, markerades ett generellt exportutförande (kod 899 i utrustningsdatan).

Hetlandsutförandet (822), för bilar sålda till tropikerna, avser vissa tekniska ändringar på motor och klimatanläggning som en anpassning till det varmare klimatet. Dessutom såldes ett mindre antal M5 3.6 (samt två stycken M5 3.8) utan katalytisk avgasrening (199) och därmed med möjlighet att köras på blyat bränsle. De bilarna exporterades huvudsakligen till Spanien och Gulfområdet. Bilar i utförande för Schweiz och Österrike har på grund av lokala miljö- och bullerkrav flera tekniska ändringar på insugs- och avgassystem för att uppnå en lägre ljudnivå (för M5 3.8 innebär ändringarna en motor på 326 hk istället för 340 hk). Skandinavien-utförandet liknar på de flesta sätt det tyska utförandet men utrustningshalten är något högre med exempelvis stolsvärme i framsäten, skärmmonterade sidoblinkers samt högtrycksspolning av strålkastare som standard. Halvljusautomatik är standard på bilar i både Skandinavien- och Danmarksutförande (endast en M5 färdigställdes i Danmarksutförandet). U.S.A.- och Kanadautförandet på M5 3.6 (modellkod HD93) innefattar sidopositionsljus i stötfångarna fram och bak, speciella framblinkers (med integrerad 5W positionsljus) samt huvudstrålkastare av annan typ än i Europa, utan den s.k. dubbel-ellipsoidtekniken. Instrumenttavlorna är också anpassade efter miles och gallons istället för enbart kilometer och liter. Utrustningshalten är därtill rikligare än för Europa, med både klimatanläggning och skinnklädsel som standard.

Högerstyrd 3.6 i utförande England/Irland / RHD 3.6 England/Ireland version / 3.6 Rechtslenker England/Irland Ausführung

Depending on the final destination of a new M5, there were a number of country and export versions, where variations of options levels, technical specifications and language exist. The major export markets had their own country versions, such as England/Ireland, France and Italy. Smaller markets with geographic and linguistic similarities gathered under the same country version, such as Scandinavia and Latin America. The country version any particular vehicle had allocated to it, was shown by the options list that followed each of these cars. For the cars sold on the domestic market in Germany no country is named, and the same applied to the North American model (model code HD93), where no country version means that the car was manufactured for the U.S. For the smallest markets, where the M5 model lacked its own country version, cars where marked with a general export code (899 on the options list). 

The hot climate version (822), for cars sold to the tropics, relates to certain technical changes to the engine and climate control as an adaptation to the warmer climate. In addition, there were a small number of M5 3.6's sold without a catalytic converter (199). These cars were mainly exported to Spain and the Gulf. M5 variants for Switzerland and Austria are due to local environmental and noise demands sold with several technical changes to both the intake and exhaust systems to achieve a lower noise level (for M5 3.8, the modifications result in an engine with 326 hp instead of 340 hp). The Scandinavia-version is very much like the German but the level of options is slightly higher with for instance seat heating and intensive headlight cleaning. The U.S. and Canada spec M5 3.6 (HD93) has a set of side marker lights in the front and rear bumpers, another type of front indicator (with an integrated park light) and headlamps of a different type compared to those in Europe. The instruments were also adapted to show both miles and gallons instead of just kilometres and litres. The options level was higher than that of Europe, with both the climate control and leather upholstery as standard feautures.

Abhängig vom endgültigen Bestimmungsort eines neuen M5, gab es eine Reihe von Land- und Export-Versionen, in denen Abweichungen von Ausstattungen, technische Spezifikationen und Sprachversionen waren. Die größeren Exportmärkte hatten ihre eigene Ausführung, wie z.B. England/Irland, Frankreich und Italien. Kleinere Märkte mit geografischen und sprachlichen Ähnlichkeiten wurden unter einer gemeinsamen Ausführung gesammelt, wie z.B. Skandinavien und Lateinamerika. Als welche Landausführung ein Fahrzeug gebaut wurde, ist in der Ausstattungsliste, die jedes Auto hat, notiert. Für die Autos die in dem heimischen Markt in Deutschland verkauft wurde, ist keine Landangabe notiert. Das gleiche gilt auch für das nordamerikanische Modell (modellkod HD93), für das keine Angabe bedeutet, dass das Auto als US-Version verkauft wurde. Für die kleinsten Märkte, bei denen es für das M5-Modell keine eigene Landausführung gab, ist eine allgemeine Export-notierung markiert (Code 899 in den Fahrzeugdaten).

Die Heissland-Ausführung (822), für Autos die an die Tropen verkauft wurden, zeigen einige technische Änderungen im Motor und Klimaanlage, als eine Anpassung an das wärmere Klima. Darüber wurde einen kleinen Stückzahl 3.6 liter M5er (sowie zwei M5 3.8) ohne Katalysator (199) gebaut und daher die Möglichkeit auf bleihaltiger Kraftstoff zu fahren geschaffen. Diese Autos wurde vor allem nach Spanien und in Golfregion exportiert. Autos in die Ausführung der Schweiz und Österreich hatte mehrere technische Änderungen am Einsaugssystem und Auspuffanlage (wegen lokalen Umwelt- und Lärmbestimmungen) um einen niedrigeren Geräuschpegel (für den M5 3,8 bedeutet die Änderungen einen Motor von 326 PS statt 340) zu erhalten.
Die Skandinavien-Ausführung zeigt sich sehr ähnlich wie die Deutschlandfahrzeuge, jedoch mit einigen Ausstattungsmerkmalen; z.B. Sitzheizung vorn, seitliche Blinkleuchten und eine Scheinwerferreinigungsanlage als Serie. Abblendlicht-Automatik ist für Autos nach Skandinavien und Dänemark (nur ein M5 in Dänemark-Ausführung gebaut) auch serienmässig. Fahrzeuge die in die USA und Kanada (3.6er mit dem modellkod HD93) verkauft wurden, wurden mit seitlichen Positionleuchten in den Stoßfängern vorne und hinten gebaut, sowie eine besondere Frontblinkerlampe (mit integriertem 5W Standlichfunktion). Die Frontscheinwerfer waren auch anders als in Europa, ohne die so genannte Doppel-ellipsoidtechnik (DE). Die Instrumente sind auch auf Meilen und Gallonen statt nur Kilometer und Liter angepasst. Der Ausstattungsinhalt ist auch höher als in Europa, sogar mit Klimaanlage und Lederausstattung als Serie.

M5 3.6 export

Version/code SWE ENG GER
       
804/825 Schweiz Switzerland Schweiz
807 Japan Japan Japan
810 Australien Australia Australien
811 Belgien Belgium Belgien
812 England/Irland England/Ireland England/Irland
813 Frankrike France Frankreich
814 Italien Italy Italien
815 Österrike Austria Österreich
819 Spanien Spain Spanien
822 Gulf-utförande Gulf-version Golf-Ausführung
827 Skandinavien Scandinavia Skandinavien
838 Kanada Canada Kanada
823 Hetland Hot country Heissland
899 Allm.export Misc.export Allgem.Export

 

 

*Antalet M5 3.6 i exportutförande / Numbers of M5 3.6 made for export / Stückzahl Exportfahrzeuge M5 3.6
* ej U.S.A. * not U.S.A. * ohne die U.S.A.


M5 3.8 export

Version/code SWE ENG GER
       
804 Schweiz Switzerland Schweiz
807 Japan Japan Japan
809 Danmark Denmark Dänemark
810 Australien Australia Australien
811 Belgien Belgium Belgien
812 England/Irland England/Ireland England/Irland
813 Frankrike France Frankreich
814 Italien Italy Italien
819 Spanien Spain Spanien
820 Latin-Amerika Latin-America Latein-Amerika
822 Gulf-utförande Gulf-version Golf-Ausführung
827 Skandinavien Scandinavia Skandinavien
823 Hetland Hot country Heissland
899 Allm.export Misc.export Allgem.Export

 

Antalet M5 3.8 i exportutförande / Numbers of M5 3.8 made for export / Stückzahl Exportfahrzeuge M5 3.8  

 

M5 touring export

Version/code SWE ENG GER
       
804 Schweiz Switzerland Schweiz
811 Belgien Belgium Belgien
813 Frankrike France Frankreich
814 Italien Italy Italien
827 Skandinavien Scandinavia Skandinavien
899 Allm.export Misc.export Allgem.ExportAntalet M5 touring i exportutförande / Numbers of M5 tourings made for export / Stückzahl Exportfahrzeuge M5 touring


Språkversioner / Language versions / Sprachversionen

Det fanns fem olika typer av språkversion till M5. De olika språkversionerna omfattar bl.a digitalinformationen i kombiinstrumentet (från färddator och check-control-systemet) samt färddatorns knappar. Ett landsutförande kan ha flera olika språkversioner. Det tydligaste exemplet är Schweiz, där tre språkversioner finns under samma landsutförande. Språkversionen gäller endast komponenter i bilen. Litteratur som t.ex. instruktionsböcker och servicehäften är marknadssanpassat och följer inte alltid språkversionen. Ett exempel är Skandinavien där språkversionen är tysk men litteraturen på svenska (eller norska).

There were five types of different language versions available for the M5. The various versions apply (amongst other things) to informations on the digital combi instrument (from the OBC and the check-control system) and the controls of the onboard computer (OBC). It is possible that a country version has several different language versions. The most striking example is Switzerland, where three language versions are available to the same country. The language version only applies to components in the car. Literature such as the owners manual and service book is adapted to the country of delivery and does not always follow the language version. An example is Scandinavia, where the OBC-language is in German, but the literature is in Swedish or Norwegian.

Es gab fünf verschiedene Sprachversionen für den M5. Die Sprachversionen beinhaltet u.a. die Informationen vom Bordcomputer und das Check-control system. Eine Landausführung kann mehrere Sprachversionen haben. Zum Beispiel die Schweiz, wo es drei verschiedene Sprachversionen gab. Der Sprachversion ist für Ausstattung ins Auto geeignet. Die Litteratur, also die Betriebsanleitung sowie das Serviceheft, ist immer an die genaue Land der Zulassung angepasst. Zum Beispiel könnte Skandinavien gennant werden, wo der Sprachversion Deutsch ist, aber die Litteratur ist in Schwedisch or Norwegisch geschrieben.

Språk/Language/Sprache Länder/Countries/Länder
   
Tyska/German/Deutsch
Engelska/English/Englisch
Franska/French/Französisch
Spanska/Spanish/Spanisch
Italienska/Italian/Italienisch

 

 Färddator med engelskt språk / English language OBC / Bordcomputer in Englische Sprache

 

 Instruktionsbok M5-95 på engelska / 1995 Owners manual / 1995er Betriebsanleitung Englisch