M5Portal.com
Användarnamn:
Lösenord:
Spara lösenord

Registrera

Glömt ditt lösenord?
Välj tema: 
Välj språk:

Hem  Portal  M5 Forum    | E28 M5  | E34 M5  | E39 M5  | E60 M5  | F10 M5 
Aktiva ämnen (6) | Omröstningar (0) | Medlemmar | Onlineanvändare
Senaste ämnen | Sök

 


Fel och brister på E39 M5 (köpråd)


- motorrelaterat (oljeförbrukning, VANOS, förlust av motorkraft)

Till följd av hög oljeförbrukning och oväsen från det så kallade VANOS-systemet (variabel styrning av kamaxlar) på de första produktionsbilarna så arbetades det i omgångar fram en uppdaterad S62-motor. Den första förändringen trädde i kraft på bilar tillverkade 11/1999 och framåt. Magnetventilerna som reglerar kolven till varje VANOS-enhet (E39 M5 har totalt fyra enheter) uppdaterades och täcklocket till varje enhet försågs med gängborrning för att bättre fixera magnetventilerna. Ändringen genomfördes sedan retroaktivt på bilar upp till 10/1999 om det blev aktuellt med byte av hel VANOS-enhet. Enskilda reservdelar till den äldre varianten saluförs dock fortfarande.

VANOS höger cylinderbank (täcklock med gängborrning)

Förutom missljuden förbrukade vissa tidiga exemplar stora mängder motorolja. Därför gjordes honingen av motorblocken om samt en ny sats kolvringar med bättre tätande funktion installerades. Ändringen trädde i kraft på bilar tillverkade 03/2000 och framåt. Samtidigt ändrades motoroljerekommendationen av tillverkaren från enbart Castrol TWS Motorsport SAE 10W-60W (äldre namn: Castrol RS SAE 10W-60 - nyare namn: Castrol Edge SAE 10W-60) till en valfrihet mellan BMW High Performance Synthetic Engine Oil SAE 5W-30 eller Castrol TWS Motorsport SAE 10W-60W (som på bilar innan 03/2000). Båda oljorna är helsyntetiska. I undantagsfall (notera: tillverkarens rekommendation) kan motorn även fyllas på med helsyntetisk olja som uppfyller klassificeringen API-SH.

Till sist gjordes en uppgradering av VANOS på bilar tillverkade 12/2000 och fram till slutet av produktionen. Det gjordes för att eliminera tendenserna till ett "skramlande" ljud från VANOS-kolven vid uppstart av motorn. En elektrisk avstängningsventil (som aktiveras vid avslagen tändning) monterades i anslutning till VANOS-ackumulatorn. Det medförde att olja som sparades under tryck i ackumulatorkammaren skickades ut direkt till VANOS-hydrauliken vid uppstart och bidrog till en snabbare och bättre smörjning. Uppgraderingen erbjöds även för retroaktiv montering på äldre bilar.

Ett vanligt fel, som dock inte föranlett någon åtgärd från tillverkaren, är problem med en eller båda luftmängdsmätarna (LMM). Ytan på sensorn inne i mätaren får med tiden avlagringar som gör att den sakta förlorar sin funktion. Det brukar yppa sig genom en allmänt kraftlös motor på samtliga varvtal. Vid hård körning med dåliga luftmängdsmätare går bilen normalt in i nödprogrammet (limp home mode). Fel på LMM behöver nödvändigtvis inte synas via felkodsavläsning utan kan behöva diagnostiseras genom andra tester. Förutom ett byte och provkörning med felfria mätare kan exempelvis bilens maximala bränsleförbrukning per timme användas som en måttstock om korrekta värden matas mellan LMM och DME. Bytet av luftmängdmätarna är en lätt operation som med fördel kan utföras av ägaren själv med enbart enkla verktyg. LMM säljs som en färdig enhet av tillverkaren (sensor och sensorhus ihopskruvade). Själva sensorn kan rekvireras separat från alternativa källor.

Beståndsdelarna i en original Bosch LMM


Ett annat problem som orsakar kraftlös motor är fel på kamaxelgivare. Det följs nästan alltid av ostabil tomgång, misständningar och oljud, då en defekt givare inte sänder de korrekta signalerna till motorstyrningen. En trasig sensor kan upptäckas via datordiagnostik (ger felkod i DME och lampan kan även lysa). Det sitter en sensor till varje kamaxel (totalt fyra stycken) och de är placerade på motorns baksida. Efter byte måste felkoderna raderas. Sensorerna är specifika för insugs- och avgaskamaxlarna. En uppdaterad version av givarna introducerades efter en tid. Dessa är de enda som saluförs idag (se reservdelnummer nedan).

-Reservdelsnummer på utbytesdelar-

VANOS komplett cylinder 1-4: 11367831486
VANOS komplett cylinder 5-8: 11367831487
VANOS magnetventilpaket (upp till 10/1999): 11361407823
VANOS magnetventilpaket (från 11/1999): 11367831450
VANOS tryckreservoar utan avstängningsventil (upp till 11/2000): 11361407879
VANOS tryckreservoar med avstängningsventil (från 12/2000): 11367832189*
LMM Bosch (original-nr): 13621433566
LMM Bosch (Bosch-nr): 0 280 217 533
kolvringssats: 11257843752
kamaxelgivare (insug): 12147539173
kamaxelgivare (avgas): 13627796054

* efterrustningssatser för tidigare bilar finns tillgänglig från tillverkaren

 

Fabriksuppdatering DE91: Berörda fordon listat per chassinummer (prod.-datum)**
   
VANOS I (11/1999 - 11/2000) GJ18466 + GJ18781 - GJ20950 + GJ20952-GJ20960 + GJ20962 - GJ20967
Kolvringar (03/2000 - 06/2003) GJ19637 - GJ19638 + GJ19642 + GJ19646 + GJ19649 + GJ19652 - GJ22895
VANOS II (12/2000 - 06/2003) GJ20951 + GJ20961 + GJ20968 - GJ21895 - GJ22895


Fabriksuppdatering DE92: Berörda fordon listat per chassinummer (prod.-datum)**
   
VANOS I (11/1999 - 11/2000) BJ10452- BJ11478
Kolvringar (03/2000 - 06/2003) BJ10883 + BJ10884 + BJ10887 + BJ10891 + BJ10893 - BJ11999 + CB37000 - CB37594
VANOS II (12/2000 - 06/2003) BJ11479 - BJ11999 + CB37000 - CB37594


Fabriksuppdatering DE93: Berörda fordon listat per chassinummer (prod.-datum)**
   
VANOS I (11/1999 - 11/2000) BZ94487 + BZ94519 + BZ94521 + BZ94523 + BZ94534 + BZ94536 - BZ98242
Kolvringar (03/2000 - 06/2003) GJ19637 - GJ19638 + GJ19642 + GJ19646 + CF90000 - CF93993
VANOS II (12/2000 - 06/2003) BZ98243 - BZ99999 + CF90000 - CF93993

** Gäller ej förseriefordon eller utvecklingsbilar! Listan gäller enbart hur fordon lämnade fabriken på produktionsdagen. Uppgraderingar gjorda vid leverans eller övrigt i efterhand omfattas inte av sammanställningen.


Eftersöks historik på en svenskregistrerad M5 E39?

I det svenska M5-registret sparas löpande information om bilar. Gör ett besök på M5-forumet, skapa ett gratis användarnamn och ställ frågan om aktuell bil i E39-delen! Det går även att söka på bilens bokstäver i registreringsnumret, t.ex ABC eller det korta sjusiffriga chassinumret t.ex GJ15000, för att se om någon tidigare tråd har behandlat bilen i fråga.
- Vi kan erbjuda utrustningsinformation, grundläggande fordonsuppgifter, tidigare annonseringstillfällen, begärda priser, äldre bilder samt i förekommande fall service- och reparationshistorik. Informationen ges enbart via forumet. På forumet finns även ett stort antal av Sveriges M5-ägare, som kan tjänstgöra som köpguide med svar på frågor både när det gäller specifika bilar och tekniska detaljer.