M5Portal.com
Användarnamn:
Lösenord:
Spara lösenord

Registrera

Glömt ditt lösenord?
Välj tema: 
Välj språk:

Hem  Portal  M5 Forum    | E28 M5  | E34 M5  | E39 M5  | E60 M5  | F10 M5 
Aktiva ämnen (9) | Omröstningar (0) | Medlemmar | Onlineanvändare
Senaste ämnen | Sök

 

Allmänna varmkörningsrekommendationer

Kallstarter är motordödaren nummer ett och ett problem som lett till många reparationer. Det största slitaget sker under minuterna efter motorstarten. Fler skador inträffar på grund av för låg temperatur och otillräcklig varmkörning än vad det gör på grund av överhettning. Ett termostatfel för vatten eller motorolja kan innebära att motorn så gott som aldrig kommer upp i sin driftstemperatur och får på så sätt ett väsentligt högre slitage.
BMW M5 E39 har två mätare för motortemperaturen: kylvätsketemperaturmätaren och oljetemperaturinstrumentet under varvräknaren. Kylvätskan når sin driftstemperatur någonstans mellan de båda markeringarna (se bilens instruktionsbok). Vanligen ligger den mitt emellan dessa. En varmkörd kylarvätska säger dock inte att bilen är driftsvarm på något sätt! Motoroljan tar längre tid på sig för att bli varm. Vid varmkörd kylvätska är vanligen oljan i M5-motorn inte mer än ca 50-55 grader varm.
M5 E39 var den första M-modellen som hade en variabel rödlinje på varvräknaren, för att göra föraren mer uppmärksam på temperaturen. Rödlinjen inleder vid 4000 rpm och kallstart, för att sedan efterhand slockna och till slut nå 6500rpm när motorn är varmkörd.Variabel rödmarkering 4000-6500rpm finns på alla M5 E39 (här i 2001 års design)

Vad är då varmkörd motorolja? De flesta sakkunniga anser att en motoroljetemperatur på 80 till 90 grader är optimalt. På instrumentet är detta mycket lätt att se; graderingar finns på 50, 75 och 100 grader samt det totala avläsningsområdet är 50-150 grader. Från fabriken anges att driftstemperaturen ska ligga mellan 80 och 120 grader beroende på körsätt. 150 grader får aldrig överskridas oavsett hur bilen körs. Det bästa sättet att varmköra är att köra med viss belastning och ett så jämnt (men inte för högt!) varvtal som möjligt, på öppen landsväg eller motorväg. Förslagsvis mellan 1500 och 2500 rpm, i varje fall aldrig över 3000 rpm, förrän 80 grader motorolja är uppnått. Varmköra på tomgång eller i stadstrafik är inte rekommenderat.
Undantag från varmkörningsprincipen bör man inte göra, annat än i extrema nödsituationer. Man bör i första hand koncentrera sig på att få bilen genomvarm innan man styr mot sitt mål med den. Får den inte varmköras ordentligt så kan inte upptaget kondensvatten etc lämna motoroljan och avgassystemet, vilket leder till ökat slitage och till sist reparationer på fordonet.

Driftstemperatur enligt BMW är 80-120 grader