M5Portal.com
Användarnamn:
Lösenord:
Spara lösenord

Registrera

Glömt ditt lösenord?
Välj tema: 
Välj språk:

Hem  Portal  M5 Forum    | E28 M5  | E34 M5  | E39 M5  | E60 M5  | F10 M5 
Aktiva ämnen (5) | Omröstningar (0) | Medlemmar | Onlineanvändare
Senaste ämnen | Sök

 

www.m5portal.com - E60/E61 M5 statistics


Försäljning och export
-
leveransregioner/länder samt antal bilar

Sales and export
-
regions/countries of delivery and number of units sold

Verkauf und Export
-
Verkaufsländer/Verkaufsregionen und Stückzahlen


Leveranser/deliveries/Lieferungen E60 M5 E61 M5
     
Europa / Europe / Europa 6646 1011
Storbritannien-utf. / Great Britain version / Grossbritannien-Ausf. 2015 210
Tyskland-version / Germany version / Deutschland-Ausführung 1955 426
Italiensk språkregion / Italian language region / Italienisch Sprachversion 541 188
Fransk språkregion / French language region / Französisch Sprachversion 372 26
Svensk språkregion / Swedish language region / Schwedisch Sprachversion 215 42
Rysk språkregion / Russian language region / Russisch Sprachversion 98 2
Nordamerika / North America / Nordamerika 9429 -
USA-version / United States version / USA-Ausführung 8849 -
Kanada-version / Canadian version / Kanada-Ausführung 580 -
Övrig export overseas / misc. export overseas / Export Übersee 3369 13
Japan-version / Japan version / Japan-Ausführung 1364* -
Gulf-version / Gulf version / Golf-Ausführung 380 1
Australien-version. / Australia version / Australien-Ausführung 339 -
Sydafrika-version / South African version / Südafrika-Ausführung 198 -
Nya Zeeland / New Zealand / Neuseeland 144 2
Kina-version / China version / China-Ausführung 106+29*** 4***
     
Utvecklingsfordon / development vehicles / Entwicklungsfahrzeuge* 110 -
Förseriefordon / Pre-series vehicles / Vorserie-Fahrzeuge** 278 66
Pressbilar / Press vehicles / Pressewagen** 185 52
Fotobilar / Photo vehicles / Fotofahrzeuge** 33 8

* LHD = 708 + RHD = 656
** kan sammanfalla med olika landsutföranden / may coincide with different country versions
*** RHD Hong Kong specification

 

Språkversioner / Language versions / Sprachversionen

Det fanns tio olika typer av språkversioner till M5. De olika språkversionerna omfattar bl.a digitalinformationen i kombiinstrumentet (från färddator och check-control-systemet) samt färddatorn (och eventuellt navigationssystem). Ett landsutförande kan ha flera olika språkversioner. Språkversionen gäller endast komponenter i bilen. Litteratur som t.ex. instruktionsböcker och servicehäften är marknadssanpassat och följer inte alltid språkversionen.

There were ten types of different language versions available for the M5. The various versions apply (amongst other things) to informations on the digital combi instrument (from the OBC and the check-control system) and the informations on the onboard computer (and navigation system, where applicable). It is possible that a country version has several different language versions. The language version only applies to components in the car. Literature such as the owners manual and service book is adapted to the country of delivery and does not always follow the language version.

Es gab zehn verschiedene Sprachversionen für den E60/E61 M5. Die Sprachversion wirkt sich nur auf die Komponenten im Fahrzeug aus, u. a. auf die Informationen des Bordcomputers (oder wenn vorhanden: Navigationssystems) und das Check-Control-System. Während die Literatur zum Fahrzeug wie z.B. Betriebsanleitung(en) und Serviceheft sind immer in der Sprache des Auslieferungslandes mitgeliefert wurde.

 

Språkversion/Language version /Sprachversion Länder/countries/Länder
   
Tyska/German/Deutsch
Engelska/English/Englisch
Franska/French/Französisch
Spanska/Spanish/Spanisch
Italienska/Italian/Italienisch
Ryska/Russian/Russisch
Japanska / Japanese / Japanisch
Portugisiska/Portuguese/Portugiesisch
Holländska/Dutch/Niederlandisch
Koreanska/Korean/Koreanisch


E60 M5 instruktionsbok / owner's handbook / Betriebsanleitung