M5Portal.com
Användarnamn:
Lösenord:
Spara lösenord

Registrera

Glömt ditt lösenord?
Välj tema: 
Välj språk:

Hem  Portal  M5 Forum    | E28 M5  | E34 M5  | E39 M5  | E60 M5  | F10 M5 
Aktiva ämnen (9) | Omröstningar (0) | Medlemmar | Onlineanvändare
Senaste ämnen | Sökwww.e34m5.se
-
teknisk handledning


Byte av klimatkondensor och torkfilter
 

Tillämplig för: M5 3.6, M5 3.8, M5 touring (alla årsmodeller)

En klimatanläggning (luftkonditionering) fungerar enligt principen att ett köldmedium övergår från ett högt tryck till ett lägre, varvid värmen i den omgivande luften absorberas. Kylan är alltså inget som produceras utan det är värmeenergi som avlägsnas från befintlig luft. Köldmediet (i M5:ans fall kallas det R134a men var t.o.m. 1992 års modell av den numera otillåtna freontypen R12) transporteras runt och absorberar värmen ur luften och kyler ner den. Det sker i förångaren, där köldmediet övergår från högt till lågt tryck och från vätskeform mot gasform. Gasen leds sedan genom kompressorn som komprimerar den och skickar den vidare till kondensorn. Inne i kondensorn avger köldmediet värmeenergi när det övergår till högt tryck. Efter kondensorn är köldmediet återigen en kall vätska under högt tryck varvid kretsloppet är slutet. Kondensorn är en av de mest utsatta delarna på bilen och läckage i den är den vanligaste orsaken till att klimatanläggningen inte kyler som den ska. Torkfiltret är en filterpatron inne i ett metallhölje, som torkar och renar köldmediet från eventuella smutspartiklar. Vid en översyn på klimatanläggningen rekommenderas både byte av kondensor och torkfilter, samt tätningarna till dessa. 

Här ges en teknisk handledning för byte av klimatkondensorn och torkfiltret på BMW M5 E34. Försiktighet skall vidtagas vid arbete med klimatanläggningen och systemet skall vara fackmannamässigt dränerat på köldmedium innan arbetet kan påbörjas. Provtryckning av anläggningen rekommenderas för att konstatera ett läckage i kondensorn. Denna handledning används på egen risk och utgivaren tar inget ansvar för fel eller skador som kan tänkas uppkomma vid arbetets gång. Bilderna visar en M5 3.6. Beroende på M5-modell, årsmodell och/eller utrustning kan avvikelser från komponenter på bilder eller i textavsnitt förekomma (exempelvis spolarvätskebehållare o.d.).

Erforderliga/användbara verktyg:

- öppen hylsnyckel 19mm
- öppen hylsnyckel 22mm
- 1/2" spärrskaft med 19mm hylsa
- lång förlängare till 1/2" spärrskaft med 10mm hylsa
- ringnyckel/hylsnyckel 8mm
- ringnyckel/hylsnyckel 10mm
- ringnyckel 12mm
- insexnyckel 4mm

Nödvändiga reservdelar:

- klimatkondensor, reservdelsnummer 64 53 9 113 677
- metallclips, 2st, reservdelsnummer 16 11 1 152 613
- metallskruv, 2st, reservdelsnummer 07 11 9 916 964
- torkfilter, reservdelsnummer 64 53 8 390 469
- tätning/o-ring, dim. 11.1mm, reservdelsnummer 64 50 8 390 602
- tätning/o-ring, dim. 7.65mm, 3st, reservdelsnummer 64 50 8 390 601

Förberedande arbeten:

- demontering av främre stötfångare och elanslutning för dimstrålkastare och yttertemperaturgivare
- demontering av viskokoppling och fläktvinge
- dränering av motorns frostskyddsmedel och demontering av vattenkylare (och lämpligen motoroljekylare)
- demontering av spolarvätskebehållare
- demontering av luftkanal till oljekylare
 

Förberedande arbeten; demontering av viskofläkt, vattenkylare och spolarvätskebehållareKlimatkondensorn

Klimatkondensorn är av samma typ på alla M5-varianter och årsmodeller och samma reservdelar används oavsett om bilen är utrustad med manuell klimatanläggning eller klimatautomatik. Den sitter monterad med två fästen i överkant. Dessa nås från motorrummet, rakt framför vattenkylarens tätningslist i överkant. I botten vilar kondensorn på två stödben. Börja med att lossa elanslutningen till kondensorfläkten (bild 01).

Bild 01 - demontering av kondensorfläktens elanslutning

Anslutningarna på kondensorn (in- och utloppssida - båda till höger) lossas framifrån medan kondensorn fortfarande sitter fast monterad. Observera att klimatsystemet skall vara dränerat på köldmedel innan demontering kan ske!! Anslutningarna är hårt utsatta av väder och bör smörjas med rostlösande medel innan demonteringsförsök påbörjas. Vid problem kan den undre rördelen kapas varvid 19mm ringnyckel eller 19mm hylsa på 1/2 spärrskaft kan användas som undre mothåll (bild 02). Demonteringsförsök utan något som helst mothåll rekommenderas inte då det kan vrida sönder kondensorn och skada andra delar. När anslutningarna är frilagda ligger tätningarna (en o-ring till varje anslutning - bild 03) kvar på rördelarna. Skrapa bort o-ringarna, montera lös de övre kondensorfästena (10 mm hylsa) i motorrummet och lyft ut kondensorn precis framför motorn. Försiktighet bör vidtagas för att inte skada lacken i motorutrymmet. 

Bild 02 - den nedre rördelen kan kapas för att få plats med starkare mothåll (19mm hylsa)

 

Bild 03 - gamla o-ringar på klimatledningarna

Sedan kondensorn kommit ut ska tillsatsfläkten (bild 04) demonteras från denna. Fläkten sitter fastsatt på kondensorns framsida genom tre gummibussningar, säkrade med muttrar (8 mm). Kondensorfläkten demonteras och rengörs samt funktionstestas om det inte är tidigare konstaterat att den startar (ev. smörjning med elektronikanpassat medel om den går trögt). Kondensorfläktens funktion är nödvändig för att klimatsystemet senare skall kunna fyllas med maximal mängd av köldmedel.

Bild 04 - kondensorfläkten demonteras från kondensorn och rengörs

Kondensorns plats är mycket utsatt av väder, vägdamm och stenskott. En grundlig rengöring av utrymmet och främre delen av motorn rekommenderas (bild 05). Klimatledningarna bör (redan direkt efter öppning) täckas över så att inte rengöringsmedel tränger in i dem samt att inte för mycket luft tillåts strömma in i systemet, då en hygroskopisk reaktion (upptagande av vatten) kan ske med oljan som smörjer klimatkompressorns delar.

Bild 05/06 - rengöring med högtrycksvatten och klart för återmontering

När rengöringen är klar kan den nya kondensorn plockas fram och fläkten monteras på denna (bild 07). Tryck ner fläkten i fästena på kondensorn och dra åt med muttrarna i kanterna (8 mm). Kontrollera noga att fläkten blir ordentligt fixerad. Montera sedan nya metallclips i kondensorns överkant och sänk ned kondensorn i motorrummet igen (bild 08).

 

Bild 07 - tillsatsfläkten monteras på på kondensorn

Bild 08 - nya metallclips att fästa kylaren i

Placera kondensorn på stödbenen av gummi i botten och dra fast de övre skruvarna i metallclipsen (bild 09). Skjut in luftkanalen (profilerad plastdel) för oljekylaren så att den delvis hamnar under kondensorn (kan ses på bild 18). Anslut elkontakten till kondensorfläkten och montera nya o-ringar på klimatledningarnas anslutningar till kondensorn (bild 10). Ta lös skyddshöljet från anslutningarna på kondensorn och släpp ut förvaringsgasen som finns i den. Smörj gängorna i såväl ledningarna som i kondensorn (bild 11) och gänga på röranslutningarna noggrant med ett undre mothåll (bild 13). När röranslutningarna är ordentligt fastdragna är den nya klimatkondensorn färdigmonterad. Nu kan vattenkylaren, oljekylaren och viskofläkten återmonteras. Skall inte nytt torkfilter monteras kan även den främre stötfångaren återmonteras. För information om torkfilterbyte, se längre ned på sidan.

Bild 09/10/11/12/13 - inpassning och montering av klimatkondensorn


Torkfiltret

Torkfiltret återfinns längst ned till höger i motorrummet, där det är fastsatt i karossen med tre stycken bultar (10mm). Två av bultarna nås framifrån och den sista kan nås från motorrummet med en lång förlängare. För att byta torkfiltret demonteras först spolarvätskereservoaren och pumparna till denna. Där under hittas sedan torkfiltret, röranslutningar och tryckgivare. Börja med att demontera röranslutningarna med hjälp av en 12 mm ringnyckel och en 4 mm insexnyckel som mothåll (bild 14-15). I röranslutningarna sitter det två packningar (o-ringar), som skall bytas ut mot nya. Elanslutningarna består av två kontaktstycken från tryckgivaren som dras isär och sedan kan hela torkfiltret inklusive tryckgivaren demonteras. Kontaktstyckena är inlagda i plastupphängningar fästa i karossen.

Bild 14/15 - demontering av röranslutningarna på torkfiltret

Lösgör tryckgivaren från det gamla torkfiltret och anslut den på det nya enligt samma princip (även här finns det en o-ring) och fäst sedan hela anordningen i karossen med de tre bultarna. Lägg nya o-ringar på röranslutningarna och skruva fast rören med 12 mm ringnyckel och 4 mm insexnyckel som mothåll. Anslut kontaktstyckena och så är torkfiltret på plats. Återmontera spolarvätskebehållare och pumpar samt montera den främre stötfångaren igen.

Bild 16/17 - nytt torkfilter monterat


Sedan klimatsystemet renoverats med ny kondensor och nytt torkfilter bör det provtryckas ytterligare en gång för att utesluta andra läckage eller felaktigt monterade delar. Fyllning med R134a köldmedium skall ske av för ändamålet utbildad fackman. Fordon som innan renoveringen hade ett kylsystem innehållande det gamla köldmedlet R12 rekommenderas genomgå ett oljebyte i systemet till en oljetyp kompatibel med R134a. Sedan kan även de bilarna fyllas på vanligt sätt. Klimatledningarna anpassade för gamla R12 kan även användas till R134a och behöver inte vara föremål för byte.Bild 18 - kondensorbyte klart (luftkanal för oljekylaren monterad under och framför kondensorn)


Specifikationer och fyllmängder klimatanläggning

Köldmedium (typ och egenskaper): R134a (1,1,1,2-tetrafluoretan - kemisk formel CH2FCF3)
Form: flytande gas
Densitet: ca 1,22 g / cm³ vid 20 °C
Kokpunkt: -26,1 °C
Fyllmängd: 1450 g +/- 25 g
Oljetyp och fyllmängd: PAG-olja / 220 ml
Kompressor: Seiko-Seiki med reservdelsnummer 64 52 8 385 712

Anslutningsnipplar: svart plast på bilar med R134a från fabrik (Bild 19). Konverteringssatser från R12 till R134a för äldre fordon innehåller nipplar i röd (högtrycksida) och blå (lågtrycksida) färg. Bilar med bibehållet R12-system har nipplar i metall.Bild 19 - anslutningsnipplar på bil med R134a klimatsystem

____________________